Vad är ett kunskapsprov?

För att ta ett körkort för behörighet B behöver du göra ett kunskapsprov och ett körprov. Du börjar alltid med kunskapsprovet, även kallat teoriprov, som måste vara godkänt innan du gör ditt körprov. Provet görs på en dator och det består av 70 frågor som du ska svara på inom 50 minuter. 5 av frågorna väljs slumpvis bort för statistik och utav resterande 65 frågor behöver du ha 52 rätt för att klara kunskapsprovet. Kunskapsprovet mäter dina kunskaper inom fem områden: • Fordonskännedom och manövrering • Miljö • Trafiksäkerhet • Trafikregler • Personliga förutsättningar Källa: Trafikverket.se Läs vår helt nya och uppdaterade körkortsbok här.