Vad är flygande omkörning?

Flygande omkörning innebär du kör ikapp ett mer långsamt fordon och direkt sedan kör om fordonet. Farten finns med och någon acceleration är inte nödvändig. Den här typen av omkörning är att föredra då det krävs både kortare sträcka och mindre tid för att kunna göra omkörningen. En omkörning som är bättre för bränsleförbrukningen och miljön än den andra typen av omkörning som kallas accelererande omkörning. Där ökar man farten för att kunna göra en omkörning.

Läs mer om flygande och accelererande omkörning.