Vad är kylvätska?

Kylvätska finns i motorns kylsystem. När motorn i fordonet arbetar blir det givetvis varmt. Men blir det för varmt kan det skada fordonet och därför måste fordonet ha en funktion som kyler motorn för att hålla den i en viss temperatur. Detta gör fordonets kylare.

En kylare kräver inget underhåll utan behöver endast kontrolleras regelbundet för att se till att vätskenivåerna är korrekta.

Vätskan i kylaren består av hälften glykol som motverkar rostbildning och hälften avsaltat vatten.