Vad är maximilast?

Maximilast, eller maxlast, är fordonets eller släpvagnens maximalt tillåtna vikt enligt registreringsbeviset. Förarens vikt är exkluderad.