Vad är sannolikhetsinlärning?

Sannolikhetsinlärning handlar som att du lär sig genom erfarenhet hur ofta saker händer i trafiken. Du kanske kör en sträcka till och från jobb eller skola dagligen. Efter ett tag lär du dig exempelvis att i en viss korsning är det vanligt att folk missar högerregeln vilket gör det extra beredd. Sannolikhetsinlärning handlar som att du lär sig genom erfarenhet hur ofta saker händer i trafiken. Du kanske kör en sträcka till och från jobb eller skola dagligen. Efter ett tag lär du dig exempelvis att i en viss korsning är det vanligt att folk missar högerregeln vilket gör det extra beredd.

Andra exempel på inlärningstyper är: Överinlärning, Djupinlärning, Ytinlärning och Imitationsinlärning. Läs mer om dessa här.