Vad är skillnaden mellan påbjuden körriktning och påbjuden körbana?

Påbjuden körriktning är åt vilket håll du får svänga, du får endast köra i pilens riktning. Påbjuden körbana är vilken sida av vägen du ska vara på, pilen pekar neråt. Du passar denna skylt alltid på vänstersida. Läs dig alla vägmärken.