Vad är startkablar?

Med hjälp av startkablar kan bilens motor startas i situationer där batteriet inte är tillräckligt laddat. Detta genom att koppla ena änden av kabeln till ditt batteri och den andra änden till en annan bils batteri.Starthjälp med startkablar  • Börja med att koppla startkabeln så att den sitter på pluspolen på båda bilarnas batteri. Sätt först dit kabeln på den bil som har ett fungerande batteri.
  • Koppla på minuspolen på det fungerande batteriet och sätt den andra minuspolen i karossen på bilen som behöver starthjälp.
  • Starta motorn på bilen med fungerande batteri. Låt bilen gå på tomgång några minuter så att den andra bilens batteri laddas upp.
  • Starta bilen som har urladdat batteri.
  • När du tar bort kablarna ska du börja att ta bort minuspolen som sitter på karossen på den bil som behövde starthjälp. Sedan kabeln som sitter på minuspolen på den andra bilen.


Läs mer om motorns olika beståndsdelar här.