Vad ingår i totalvikten?

Totalvikten är den sammanlagda vikten av ett fordons beräknade tjänstevikt, maximalt antal passagerare, dock ej föraren samt maxvikten på lasten.