Får förare av väghållningsfordon bryta mot bestämmelserna om fordons plats på vägen?

Det stömmer. Väghållningsfordon får till exempel framföras på vänster sida av vägen, trots att detta inte är tillåtet för andra fordon.