Vad innebär bashastighet?

Bashastigheten är den hastighet som föraren ska följa om det inte finns några hastighetsskyltar. • Innanför tätbebyggt område: 50 km/h • Utanför tätbebyggt område: 70 km/h Dessa ska betraktas som generella hastighetsbegränsningar i de situationer där det finns en avsaknad av hastighetsskyltar. Inom tätbebyggt område finns det oftast skyltar som visar att hastighetsbegränsningen är 30 km/h alternativt 40 km/h, om det inte finns skyltat gäller dock den generella bashastigheten på 50 km/h. Utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 km/h. Läs mer om hastigheter och trafikens grundregler här.