Vad innebär ett säkerhetsavstånd?

Säkerhetsavstånd innebär att du ska hålla ett lämpligt avstånd när du exempelvis kör förbi parkerade bilar, cyklister och gående. Detta är väldigt viktigt på grund av att det finns en risk att cyklisten vinglar till, den gående ramlar eller att en person öppnar dörren i en parkerad bil. Finns det inte tillräckligt stort avstånd i sidled finns risken för en kollision med någon av dessa.

Läs mer om de tre mognadsstadier.