Vad innebär körprov?

Ecodriving är en körteknik för att minska fordonets bränsleförbrukning som är både bra för din ekonomi och för miljön. Körtekniker som tillämpas är bl. a. hoppa över växlar och motorbromsning.

Ecodriving är en av de punkter inspektören tittar på under körprovet. Genom att köra ekonomiskt kan du minska din bränsleförbrukning upp till 20 %. Denna teknik är viktig vid uppkörningen där man bedöms på om man tar hänsyn till miljön vid uppkörningen.