Vad innebär kugghjulsprincipen?

Blixtlåsprincipen, eller kugghjulsprincipen, är en princip som ska tillämpas i situationer där trafiken är tät och två körfält går samman till ett körfält. Principens grundtanke är att varannan bil kör och det är ett ömsesidigt samspel som gäller. Läs mer om trafikens olika regler i vår körkortsbok.