Vad innebär mikrosömn?

Mikrosömn är en omedveten och mycket kort sovstund. Ofta mindre än en sekund.