Vad innebär smitning?

Smitning är när en förare lämnar den olycksplats där denne varit med om en trafikolycka. Detta betraktas som ett allvarligt brott, och om olyckan inneburit personskada är straffet fängelse för den som smitit. Även körkortet återkallas i sådana fall. Om olyckan enbart inneburit skador på egendom, blir straffet dagsböter och i vissa fall dras körkortet in.

För att undvika smitning ska du som förare alltid stanna kvar på olycksplatsen och göra ditt bästa för att hjälpa till. Vidare bör du även lämna ut dina uppgifter till övriga inblandade i olyckan.

Läs mer om trafikolyckor och hur du som förare bör agera här.