Får man flytta på sitt fordon om det utgör en fara?

Ja, det är tillåtet att flytta på sitt fordon om fordonet utgör fara för den övriga trafiken. Om det inte utgör en fara så får man generellt sätt inte flytta på fordonet.