Vad innebär tunnelseende?

Tunnelseende innebär att ditt avsökningsområde blir smalare och då även svårare att upptäcka sådant som sker vid sidan av vägen, som exempelvis djur som går nära vägrenen.

Tunnelseende uppstår när man kör i högre hastigheter men kan även finnas andra förklaringar såsom trötthet, alkohol eller stress. För att undvika det bör man hålla en mer rörlig blick och ha koll på vad som händer vid sidan av vägen.