Vad menas med defensiv körning?

Defensiv körning syftar till att den som kör fordonet uppvisar hänsyn och tydlighet gentemot medtrafikanter. Ibland är trafiken oberäknelig och då behövs det att man är trygg i sin körning och planerar den på ett bra sätt för att minimera risker som kan leda till eventuella olyckor.

Att köra defensivt innebär inte i alla situationer att det per automatik är mer fördelaktigt att köra långsamt, istället kan det i vissa fall vara högre acceleration som är mer gynnsamt. Nyckeln till defensiv körning ligger istället i planerandet av körningen.

Läs mer om defensiv körning.