Vad menas med direktseende och centralseende?

Direktseende: Även benämnts som centralseende. Denna typ av seende utgör enbart 1–2% av en människas synfält. Exempelvis vid körning hjälper direktseendet oss att tolka information som finns på en liten skylt. Enkelt uttryckt handlar det om där vi fokuserar med blicken.

Läs mer om direktseende och synen.