Vad är dimljus?

Dimljus som även kan benämnas dimstrålkastare är en belysning som finnas att använda på bilen och sitter fram till på bilen. Denna typ av belysning är främst tänkt att användas när det är dimma eller i fall där kraftiga regnskurar skymmer sikten i stor utsträckning.

Dimljus får även i kombination med parkeringsljus ersätta halvljus när det är ljust ute. Tänk på att du inte får använda halvljus och dimljus samtidgt.

Här finns information kring dimljus.