Vem får bryta mot bestämmelserna, om fordons plats på vägen?

Väghållningsfordon får till exempel framföras på vänster sida av vägen, trots att detta inte är tillåtet för andra fordon.