Vem får göra en flygande inspektion?

En flygande inspektion görs av en polis eller bilinspektör. Detta görs när du som trafikant är ute och kör på vägarna. Ditt fordon kontrolleras för att polisen misstänker brott eller bedömer att bilen inte är trafiksäker. Denna inspektion kan ske utan förvarning och kan leda till körförbud eller att en kontroll av fordonet ska göras hos ett godkänt besiktningsföretag.

Läs mer om besiktning och vilka regler det finns kring besiktning.