Generelle vilkår og personvernpolicy

Velkommen til Teoriapper Sverige AB. Disse generelle vilkårene utgjør reglene som gjelder for bruk av våre tjenester og/eller apper. Ved å opprette en konto og/eller bruke våre tjenester eller apper bekrefter du at du godtar disse generelle vilkårene.

Introduksjon

En avtale mellom brukeren og Teoriapper Sverige AB etableres når brukeren bekrefter at all informasjon som vedkommende oppgir om seg selv er korrekt. Vi i Teoriapper Sverige AB tilbyr en 14-dagers angrerett på alle kjøp i henhold til gjeldende lov. Merk at angreretten gjelder forutsatt at tjenesten ikke er tatt i bruk og ingen innlogging har funnet sted.

Endring av vilkår

Teoriapper Sverige AB forbeholder seg retten til å endre vilkårene i denne avtalen. Som bruker har du ansvar for å jevnlig gjennomgå vilkårene. Fortsetter du å bruke tjenesten etter datoen endringer trer i kraft, betyr det at du aksepterer endringene.

Betalingsvilkår

Alle betalinger behandles av Stripe via stripe.com, Swish via getswish.se og SEB.se samt Apple og Google.

Abonnement

Noen funksjoner i appen krever in-app-kjøp, som er tilgjengelige i form av et abonnement. Kostnaden for et abonnement varierer. Vi gir deg muligheten til å prøve appen før du bestemmer deg for å abonnere. Abonnementet varer i en uke, måned, kvartal eller år og gir deg ubegrenset tilgang til utvalgte deler av appen. Du kan avslutte når som helst. Hvis du velger å abonnere, vil kjøpet belaste din iTunes-/Google-konto. Abonnementet vil automatisk fornyes med mindre det avbrytes senest 24 timer før det utløper. Du kan administrere abonnementet fra brukerinnstillingene i iTunes/Google Play etter at du har kjøpt det, og du kan avbryte den automatiske fornyelsen når som helst. Ved fornyelse vil samme pakke og tidsperiode som du tidligere har kjøpt bli anvendt.

Datainnsamling

Vi samler inn din e-post og kallenavn for å opprette kontoen din, samt ved spill mot venner. Enhets-ID brukes for å lagre din fremgang fra gratisversjonen av en app til fullversjonen av samme app. Produktinteraksjon, kræsjdata og stabilitetsdata samles inn anonymt for å forbedre appen og øke stabiliteten.

Bruk av tjenesten

For å benytte visse deler av Teoriapper Sverige ABs tjeneste, kreves det at du oppretter et brukernavn og passord. Denne innloggingsinformasjonen tildeles av oss etter at du har gjennomført en vellykket registreringsprosess. Du som bruker er ansvarlig for å beskytte dine innloggingsdetaljer. Oppstår det mistanke om at du ikke er den eneste som bruker din personlige brukerkonto, eller hvis det forekommer annen overtredelse av brukeravtalen, har vi rett til umiddelbart å stenge kontoen din til en fullstendig undersøkelse er gjennomført. Viser undersøkelsen at du har misbrukt din personlige brukerkonto, har vi rett til permanent å utestenge deg fra tjenesten uten plikt til å refundere noen brukeravgift. Ved grovt misbruk kan du bli holdt ansvarlig for å erstatte Teoriapper Sverige AB for eventuelle tap du har forårsaket oss. Din bruk av vår support og coaching kan begrenses ved misbruk. Du har personlig ansvar for alle aktiviteter som utføres via din konto. Det er strengt forbudt å forsøke å få tilgang til tjenester, kontoer og lignende som du ikke har tillatelse til. Brudd på disse reglene kan føre til politianmeldelse og tiltale.

Ansvar

Teoriapper Sverige AB tar ikke ansvar for at du består kunnskapsprøven for B-førerkort, BE-førerkort, A-førerkort, AM-førerkort, høyskoleprøven, jegerprøven eller annen prøve hos Statens vegvesen eller annen prøveinstitusjon. Vi tar heller ikke ansvar for at informasjonen i appen alltid er oppdatert, fullstendig eller korrekt. Likevel arbeider vi kontinuerlig for å holde informasjonen så aktuell og korrekt som mulig.

Privat bruk

Våre tjenester er ment for ditt personlige bruk. Du forplikter deg til ikke å bruke tjenesten til kommersielle formål, på en ulovlig måte eller på en måte som kan skade Teoriapper Sverige AB. Du får ikke bruke tjenesten på en måte som forstyrrer, deaktiverer, overbelaster eller svekker noen av våre nettsider eller apper, eller på noen måte hindrer andre fra å bruke tjenesten. Alt materiale som vi tilbyr, får ikke kopieres, skrives ut, videresendes, trykkes, vises, lastes ned, publiseres, selges eller på annen måte distribueres eller reproduseres uten vårt skriftlige samtykke.

Lenker

Ved å akseptere disse vilkårene godtar du at Teoriapper Sverige AB sender e-post til deg om funksjoner i tjenesten, tilbud og nyheter (f.eks. påminnelser, spørsmål, nye tjenester og rabatter). Du kan når som helst velge å ikke motta disse meldingene ved å følge avmeldingslenken i disse meldingene eller ved å kontakte oss direkte.

Hvis vi tilbyr lenker til tredjepartsnettsteder på vårt nettsted eller i vår applikasjon, er det kun for din bekvemmelighet og betyr ikke at vi godkjenner, anbefaler eller er ansvarlige for innholdet på disse nettstedene. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og vi tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som kan oppstå fra din bruk av dem.

Oppsigelse og avslutning

Du kan når som helst avslutte kontoen din hos Teoriapper Sverige AB. Hvis du velger å avslutte kontoen din, vil din tilgang til tjenesten opphøre umiddelbart. Du har også rett til å be om at all informasjon vi har om deg slettes. Du kan gjøre dette selv i en av våre applikasjoner eller ved å sende oss en e-post på info@teoriapper.se og be om at kontoen din slettes.

Merk at oppsigelsen av kontoen din eller sletting av kontoen din ikke automatisk vil slette informasjonen du har lagret på våre servere, inkludert dine personopplysninger. Hvis du ber om at kontoen din slettes, vil vi fjerne all informasjon vi har om deg fra våre servere så langt det er teknisk mulig og i samsvar med gjeldende lov. Vi vil beholde og bruke informasjonen din i samsvar med vår personvernpolicy med mindre du uttrykkelig ber oss om å slette den.

Vi forbeholder oss retten til når som helst, med eller uten forvarsel, å avslutte eller endre kontoen din og din tilgang til tjenesten hvis vi finner at du har brutt noen av disse vilkårene.

Annet

Disse vilkårene reguleres av svensk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene skal avgjøres av svensk domstol. Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene anses å være ugyldige eller ikke gjennomførbare, skal slik bestemmelse begrenses eller elimineres til lavest mulig grad, og de gjenværende bestemmelsene skal forbli i full kraft og virkning.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse vilkårene. Hvis vi gjør vesentlige endringer i disse vilkårene, vil vi varsle deg ved å sende en melding til e-postadressen du har oppgitt ved registrering, eller ved å publisere de endrede vilkårene på vår nettside eller i vår applikasjon. Hvis du fortsetter å bruke tjenesten etter at vi har varslet om endringene, anses du for å ha akseptert de endrede vilkårene. Hvis du ikke aksepterer de endrede vilkårene, har du rett til å avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenesten.

Vi oppfordrer deg til jevnlig å sjekke disse vilkårene for å være informert om eventuelle endringer.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss på info@teoriapper.se. Sist oppdatert 2024-02-29.