Gäller högerregeln inne på en parkeringsplats?

Ja. Högerregeln skall tillämpas i korsningar utan anvisningar men gäller även inom en parkeringsplats.  • Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik från höger.