Gäller utfartsregeln på parkeringsplats?

Ja! Utfartsregeln gäller vid utfart från en parkeringsplats men även vid följande situationer:  • Fastighet (ex. hus eller tomt).
  • Stigar, ägoväg och liknande vägar.
  • Gågata, gångfartsområde, vägren eller terräng.
  • Gångbana eller cykelbana som korsats.