Gäller utfartsregeln vid utfart från gågata?

Ja! Utfartsregeln gäller vid utfart från gågata, men även vid följande situationer:  • Fastighet (ex. hus eller tomt).
  • Stigar, ägoväg och liknande vägar.
  • Parkeringsplats.
  • Gångbana eller cykelbana som korsats.