Hur du minskar stressrisken?

Vi behöver en viss dos av stress för att kunna koncentrera och ta bra beslut i trafiken. För mycket stress är dock en stor riskfaktor bland förare, vilket då kan leda till försämrad körförmåga. Det gäller att hitta en balans som håller oss alert i trafiken och kan fokusera på trafiken.

  • Var utvilad och inte “sliten”.
  • Tillämpa defensiv körning.
  • Sköt om din bil så att den alltid är i gott skick och säker att köra med.
  • Försöka att undvika körning under tidspress.
  • På morgon och eftermiddag är det som mest folk ute och kör. Försök om möjligt att undvika körning under dessa tider på dygnet.

Läs mer om hur du minskar stressrisken.