Hur kontrollerar jag att styrservon fungerar?

Du kontrollerar att styrservon fungerar genom att dra i ratten, hålla ett lätt tryck till höger eller vänster och starta motorn. Styrservon bör fungera ifall du känner ett lätt tryck och att det genaste blir lättare att vrida / styra ratten då motorn startas.

Om det istället är tungt att styra och att ratten "hugger" beror det troligtvis på att det finns smuts eller luft i styrservon.