Hur många frågor är det på teoriprovet?

Kunskapsprovet består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor vilket även motsvarar 80 %. Provtiden är 50 minuter, men du kan ansöka om att få göra provet med förlängd provtid.Kunskapsprovet mäter dina kunskaper inom fem områden:

  • fordonskännedom och manövrering
  • miljö
  • trafiksäkerhet
  • trafikregler
  • personliga förutsättningar


Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor.