Hur många gånger längre blir bromssträckan, om du ökar hastigheten till det dubbla?

Bromssträckan ökar exponentiellt, vilket innebär att om du ökar din hastighet till det dubbla så blir bromssträckan fyra gånger så lång. Bromssträckan är då den sträckan som fordonet färdas, från och med att du har reagerat och agerat till att fordonet stannar. Alltså den sträckan där du hela tiden håller ner bromspedalen. Här finns det givetvis flera orsaker som påverkar bromssträckan såsom vägens lutning, väglag, väder, däck, bilmodell m.m. Men huvudfaktorn till bromssträckan är hastigheten.

För varje gång du multiplicerar fordonets hastighet gör du en kvadratisk ökning på bromssträckan.  • 2 x fordonets hastighet = 4 x bromssträcka
  • 4 x fordonets hastighet = 16 x bromssträcka