Hur många passagerare får åka samtidigt i en bil?

Det varierar mellan olika bilar, I en personbil får det färdas så många passagerare som bilen är registrerad för. Det kan även finnas personbilar med en max gräns på 4 passagere.

  • Det högsta antalet passagere som en personbil kan vara registrerad för är 8 personer.