Hur många skadas i trafiken varje år?

Ungefär 15 000 till 20 000 skadas lindrigt, ungefär 2 000 - 2 500 skadas svårt och ungefär 250 - 300 omkommer i trafiken varje år.