Hur mycket ökar bromssträckan i förhållande till hastigheten?

Bromssträckan ökar kvadratiskt i förhållande till hastigheten. För varje gång du multiplicerar fordonets hastighet gör du en kvadratisk ökning på bromssträckan.  • 2 x fordonets hastighet = 4 x bromssträcka
  • 4 x fordonets hastighet = 16 x bromssträcka


Bromssträckan är då den sträckan som fordonet färdas, från och med att du har reagerat och agerat till att fordonet stannar.