Hur påverkar alkohol synen?

Du får enligt trafikbrottslagen aldrig framföra ett motordrivet fordon när du är påverkad av alkohol eller droger. Alkohol försämrar människans periferiseende detta gör att det blir svårare att upptäcka olika föremål på vägen.

  • Tänk på att alkohol även försämrar mörkerseendet och att bländningskänsligheten ökar.

Läs mer om hur alkohol och droger påverkar din körning.