Hur påverkas bromssträckan om jag sänker hastigheten från 80 km/h till 40 km/h?

Du sänker hastigheten från 80 km/h till 40 km/h, det innebär att en minskning med hälften. Vi vet att bromssträckan förändras kvadratiskt med hastigheten, vid en minskning som detta så innebär det att bromssträckan minskar till en fjärdedel. Läs mer om bromssträckan och hur beräkningen görs.