Hur stor andel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker?

Cirka en tredjedel av alla trafikolyckor sker i mörker. Läs mer om trafikolyckor.