Hur varnar jag bakomvarande trafik att jag snart tänker göra en inbromsning?

Bästa sättet att varna bakomvarande trafik är att bromsa mjukt i god tid innan själva inbromsningen. På så sätt tänds dina bromsljus och bakomvarande trafik varnas.