Ingår förare och maxvikten i totalvikten?

Nej, varken förare eller maxvikten ingår i totalvikten. Totalvikten är den sammanlagda vikten av ett fordons beräknade tjänstevikt, maximalt antal passagerare, dock ej föraren samt maxvikten på lasten.