När uppstår fartblindhet?

Vid långa sträckor och vid höga hastigheter kan fartblindhet uppstå, vilket betyder att förmågan att bedöma sin egen hastighet försämras. Man upplever inte att hastigheten är hög utan man tror att istället att bilen färdas betydligt långsammare än vad som egentligen sker. Det hela kan leda till att bromssträckan missbedöms och att du bromsar för sent vilket kan leda till allvarliga olyckor.

Fartblindhet kan kopplas ihop med tunnelseende där hög hastighet också kan ställa till det för dig som trafikant ute på vägen.

Här kan du läsa mer om fartblindhet och tunnelseende.