Påverkas man utav buller från trafiken?

Många människor känner sig störda av buller och trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Precis som buller kan även vibrationer påverka människors hälsa. En hög nivå av buller kan skapa koncentrationssvårigheter och även ge huvudvärk. Läs mer om hur buller påverkar dig som individ.