Trafikverkets förarprov?

Förarprovet består av två delar: Första delen består av en teoridel som kallas för kunskapsprovet (tidigare teoriprov) där du som elev får 70 teorifrågor att besvara. För att klara momentet behöver du få minst 52 rätt av 65 frågor för att bli godkänd. 5 frågor av de 70 teorifrågorna väljs bort, dessa är så kallade testfrågor och mäter kvalitén på frågorna. Andra delen består av uppkörningen även kallad körprov. Uppkörningen pågår i minst 25 minuter där du sitter tillsammans med en trafikinspektör, här kollar trafikinspektör om du är en trafiksäker förare. Nya regler gäller från 1:a mars 2020 i samband med Covid-19 utbrottet. Reglerna påverkar bokning av förarprovet. Från 1:a mars 2020 gäller det att du måste få godkänt på kunskapsprovet innan du får fortsätta med körprovet. Du har även fyra månader på dig att klara körprovet efter att du fått godkänt på kunskapsprovet. Tidigare har elever haft 2 månader på sig. Tidigare har man kunnat boka både kunskapsprovet och körprovet samtidigt. Detta kunde göras oavsett om du får godkänt på kunskapsprovet eller inte så kunde du göra körprovet. Läs mer om förarprov.