Vad är biobränsle?

Biobränslen är förnybara bränslen som produceras av levande organismer. Biobränslen bidrar inte till ökad växthuseffekt då den mängd koldioxid som bildas vid förbränning är en del av kolcykeln. Läs mer om olika drivmedel här.