Vad är bromsservo?

Bromsservon hjälper dig att bromsa. Med hjälp av motorn förstärker systemet bromskraften från pedalen till hjulen. Tänk på att bromsservon endast fungerar när motorn är igång. Vid bogsering blir du tvungen att trycka extra hårt på bromspedalen eftersom motorn inte är igång.

Hur du kontrollerar bromsservon: • Pumpa på bromspedalen ett par gånger när bilen inte är igång. • Håll bromspedalen nedtryckt och starta bilen. • Servon fungerar som den ska om pedalen sjunker något samtidigt som motorn går igång.