Vad är djupinlärning?

Djupinlärning: Denna typ av inlärning resulterar i en mer långvarig kunskap. Kortfattat innebär djupinlärning att man har en större förståelse för kunskapen man avser att ta in, man kan lättare förstå och sätta saker i ett sammanhang och inte bara memorera och senare glömma bort. Exempelvis förstår man varför en viss trafikregel är utformad på det specifika sättet.

Ytinlärning är motsatsen till djupinlärning. Du lär dig fakta utan förståelse och glömmer därför snabbt bort det du lärt dig.

Mer om de olika inlärningstyperna.