Är det tillåtet att köra med snökedjor på gator där det råder dubbförbud?

I vanligt fall så får man inte färdas med snökedjor på gator där det råder dubbdäcksförbud. Detta kan dock variera i olika städer, som till i exempel i Stockholms stad. Där är det inte tillåtet att köra med snökedjor.