Vad är döda vinkeln?

Döda vinkeln är den del av området runt bilen som man inte ser i backspegeln samt sidospeglarna. Det man gör är att man tittar över axeln vid körfältsbyte så att man undviken kollision med ett fordon som kör bredvid. Denna vinkel är viktig vid byte av körfält.

Läs mer i vår digitala körkortsteori.