Vad är en gågata?

En gågata innebär att endast vissa motordrivna fordon köra. Sjuktransporter, trafik till och från bostad/hotell samt varuleveranser är tillåtna att köra på gågator. Alla fordon får passera gågatan men då tillämpas gångfartsområdets regler vilket i korta drag innebär att du har väjningsplikt mot gående samt att maxhastigheten är gångfart, alltså gäller det samma regler som när man korsar en cykelbana.Exempel på vem som får vistas på en gågata:  • De som bor på gatan.
  • Varuleveranser.