Vad är en katalysator?

Alla bilar som är tillverkade efter år 1989 i Sverige måste ha en katalysator. Det den gör är att arbeta i ca 400–600 grader med att omvandla skadliga ämnen i diesel och bensin till vatten och koldioxid. Cirka 90% av de skadliga ämnena försvinner tack vare katalysatorns funktion.