Vad är en motortrafikled?

En motortrafikled har många likheter med en motorväg, samma regler gäller. Skillnaderna är att körbanorna på en motorväg alltid är åtskilda, vilket de inte alltid är på en motortrafikled. Vidare har motortrafikleder lite sämre standard än motorvägar så därför är hastighetsbegränsningen oftast lite lägre. Påfarterna saknar i regel accelerationsfält och då gäller väjningsplikt.