Vad är en motorväg?

En motorväg har minst två körfält i varje körriktning och körbanorna är alltid åtskilda, det finns ingen mötande trafik. Det finns ingen korsande trafik i samma plan. Den korsande trafiken kör över motorvägen på en bro eller under motorvägen.

En motorväg märks ut med motorvägsskylt vid på- och avfarten, d.v.s. var den börjar och slutar. På- och avfarter räknas också som motorväg, så samma regler gäller som på motorvägen.

När du kör på motorvägen, välj i första hand körfältet längst till höger. Körfältet eller körfälten längre till vänster är till för omkörning.

Vad du inte får göra på en motorväg: • Du får varken parkera, stanna eller backa. • Du får inte plocka upp en gångtrafikant. • Du får aldrig köra fordon som är konstruerade för maxhastighet under 40 km/h, t.ex. traktorer, cyklar eller mopeder klass 2 (även mopeder klass 1 är förbjudna trots att de får komma upp i en hastighet på 45 km/h). • Du får ej promenera. • Du får ej bogsera (undantag om det görs på vägrenen till första kommande avfart).